Home / Sản Phẩm / Sản phẩm EFFECT / Sản phẩm EFFECT khác

Sản phẩm EFFECT khác

Sản phẩm EFFECT-SQL 3.0

  EFFECT-SQL 3.0 là dòng sản phẩm customize của GREEN EFFECT dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. EFFECT-SQL 3.0 được trang bị tính động và cả khả năng lập trình chạy ngay phục vụ cho việc sửa đổi phần mềm.   EFFECT-SQL 3.0 khi mới cài đặt chứa …

Xem tiếp »