ERP-LIFE

ERP-Life: Tin học hóa tổng thể doanh nghiệp

Giới thiệu ERP-Life 1. ERP-Life là gì? ERP-Life là sản phẩm phần mềm của Công ty cổ phần phần mềm Hiệu Quả Xanh (GREEN EFFECT) phục vụ cho việc quản lý tổng thể doanh nghiệp. ERP-Life giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ hoạt động của mình từ việc mua …

Xem tiếp »